เมื่อต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ หรือชาวต่างชาติจะเข้าทำงานในประเทศไทย สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากเอกสารเดินทาง เพราะว่าการเดินทางมาเพื่อทำงาน ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วย อย่างเช่น วีซ่าทำงาน ถึงจะสามารถทำงานในประเทศนั้นๆ ได้ โดยการออกวีซ่า จะต้องไปขอที่เจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นๆ ก่อน ถึงจะสามารถเดินทางไปทำงานได้โดยที่ไม่ติดขัด…